» G E S C H I E D E N I S

Wanneer we nu in de Zaanstreek rondlopen kan je op sommige plekken het verleden nog proeven. Op vele plekken staan nog die groene houten huisjes die al eeuwen op de veengrond staan en om de zoveel jaar weer een stukje meer verzakken.
Reeds in de 10e eeuw werd er op een afleverlijst de naam "Ascmannedift" teruggevonden. De vertaling naar het huidige Assendelft is snel gemaakt. Ook werd er bij afgravingen delen van walvisachtigen gevonden; bewijs dat er reeds vele 10.000den jaren leven in de Zaanstreek was.

Voor het begin van onze jaartelling bleken er al mensen in ons gebied te wonen. Nabij Assendelft werd in 1975 een boerderij opgegraven uit de 6e eeuw voor Christus en ook werd de conclusie getroffen dat onze verre voorvaderen reeds als handelaren te boek stonden.

Rond de 10e eeuw was de Zaanstreek bewoond en was het gebied tegen het water beschermd door dijken en dammen. Bekend is uit die tijd onder meer de hoeve "Zaanden", die nabij het IJ lag. Langzaam maar zeker kwamen er meer dorpjes zoals Westzaan, Oostzaan, Wormer, Jisp en Krommenie. Nadat de dijken waren versterkt ontstond ook Wormerveer, Koog en Zaandijk.

Druk bevolkt was het gebied niet. Zo woonden begin 16de eeuw ongeveer 7000 mensen inhet gebied, maar langzaam maar zeker breidden de bevolking zich uit. Het gevolg was dat er steeds meer behoefte aan voedsel ontstond en omstreeks 1440 konden de eerste molens worden begroet om het meel en graan klaar te maken om als grondstof voor voedsel te dienen.

1596 was een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Zaanstreek. Toen begon de hout-industrie toen Cornelis Corneliszoon een molen kocht en daar een door hem uitgevonden zaag, die op- en neer zaagde, plaatste. Dit ene molentje was het begin van 367 zaagmolens in de Zaanstreek en er ontstond een bloeiende houthandel.
Ook de scheepsbouw begon zich binnen de Zaanstreek te ontwikkelen. Rond 1650 werden er jaarlijks ruim 75 schepen gebouwd en tot nabij Spitsbergen op de walvisvaart werden "Zaanse" schepen aangetroffen. Zelfs Czaar Peter de Grote kwam uit het verre Rusland om in Zaandam te leren hoe je een schip in elkaar moest zetten.
Ook het aantal molens groeiden gestaag door en er is een tijd geweest dat er meer dan 1000 molens in de Zaanstreek te vinden waren.


Door de snelle groei van al die nijverheid werd de Zaanstreek het eerste echte industriegebied ter wereld. Dat was deels aan de nabijheid van Amsterdam, toen al een grote en belangrijke stad, te danken, maar ook het koopmansschap en de handelsgeest in combinatie met hard werken van de Zaankanter zelf was hier schuldig aan. De bevolking groeide en er onstonden zaken als een eigen dialect, klederdracht en gewoonten die als "typisch Zaans" aangemerkt konden worden. Door invloeden van buiten de Zaanstreek, zoals de oorlogen met Engeland en scherpere concurrentie ging na 1730 de economische bloei wat achteruit. Onder invloed van de Franse bezetting (1795-1813) ging de walvisvaart, scheepsbouw en handelsvaart grotendeels verloren. Werkers waren de Zaankanters nog steeds en omstreeks 1840 konden de eerste stoommachines in ons gebied bewonderd worden en wederom werd de Zaanstreek een groot industriegebied met weverijen, broodbakkerijen en rijstpellerijen.

De bevolking nam ook weer in aantal toe. De industrie zorgde ook voor grote fabrieken waar vele arbeiders zich dag in dag uit voor hun bedrijf inzetten. De arbeiders wilden meer macht en er kwamen stakingen die zorgden dat er nu anno 2000 nog wordt gesproken over "de rooien uit de Zaanstreek". Langzaam maar zeker werd de Zaanstreek zoals het nu is: een industrieel gebied waar bedrijven als Albert Heijn, Forbo en Verkade hun fabrieken hebben en waar een groot deel van de bevolking nog steeds in de industrie werkzaam is.
Rond 1975 gingen 7 deelgemeenten op in een grote nieuwe gemeente Zaanstad, nu de 14e stad van Nederland. Het is er redelijk leven, hoewel je af en toe toch nog steeds je neus dicht moet houden voor de cacao-luchtjes.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Mijn vrienden / buddies

Zaanradio live

  • Zaanradio, de stem van de streek

Nooit meer fout rijden!

Gratis adverteren

Even lachen

Het Weer

Advertentie

  • online adverteren www.m4n.nl

Radio

Teller


Onderhoud: Kemper BO Copyright 2002-2018